Gestalten
2021
concrete
various dimensions

as presented at Udden Skulptur, Hunnebostrand 2021


Gestalten
2020
concrete
various dimensions

as presented at Interference by Österängens Konsthall, Munksjöplan Jönköping 2020


Marcus Appelberg har länge intresserat sig för mode och draperingar, där hans kropp ofta blivit skådespel för modets olika uttryckssätt och där kroppar avbildats invirade i draperingar i målningar. Sedan ett par år tillbaka har han arbetat textilt. Linneduk draperas kring kilramar och skapar bildrum. Dessa svepningar behandlar på ett sätt kropp men kan också ses som ett utvidgat måleri där måleriets grundmaterial (kilram och linneduk) används för att utforska måleriets såväl som kroppens gränser.

För projektet Interference förvandlas dessa dukar till kurande gestalter längs med Munksjöns kaj. Här vilar de och betraktar den stilla sjön likt Caspar David Friedrichs Der Wanderer über dem Nebelmeer. De vältrar sig över kajen som allsköns modeller under konsthistorien. Ett naturligt inslag bland soldyrkande stadsbor, men också ett ovanligt avbrott mitt i det vanliga.

Gestalten i verkets tyska titel betyder såväl gestalter som att gestalta, forma, och uttrycker på så sätt Appelbergs intresse att utforska kroppslighet i det textila materialet genom transformation av kropp och klädnad - inspirerad av Gilles Deleuzes tankar och koncept i The Fold där binära och uppdelade föreställningar förkastas för att bana väg för en ny verklighet där en sak kan vara flera, och där definitioner omprövas.

© Marcus Appelberg 2022