ART CRITIQUE


Omkonst


I write art critique on the digital platform Omkonst since 2021 (in Swedish). This page gathers all published articles. 

LIVETS SKÖRHET OCH TIDENS GÅNG
Berit Lindfeldt, Nära jorden – Varbergs konsthall, 3/2–28/4 2024

FJÄLLVÄRLDEN BESJÄLAD
Roger Metto, Coming round the mountain – Galleri Thomassen, Göteborg, 10/2–3/3 2024

EN SKÖR POSITION
Julia Bondesson, Light – Kungsbacka konsthall, 18/11 2023–14/1 2024

GÖTEBORGS INTERNATIONELLA KONSTBIENNAL 2023
GIBCA, forms of the surrounding futures – Röda Sten Konsthall, Hammarkullen konsthall, Göteborgs Stadsbibliotek, Göteborgs Konsthall, 16/9–19/11 2023

VILDVUXET OM EN STAD HÄR OCH NU
Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år – Göteborgs Konsthall, 9/6–27/8 2023

STORSKALIGT MÅLERI OCH MINIATYRVÄRLDAR
Harri Monni, Martin Skimutis – Göteborgs konstförening, 18/2–12/3 2023

Textil konst nu
En katt bland hermelinerna - Textil konst nu – Konstakademien, Stockholm, 26/11 2022–14/1 2023

Väsensskilda konstnärskap i fin symbios
Alexander Hult, Port 28 och Hanna Beling, Dog walk – S.P.G, Stockholm, 12/11–10/12 2022

Monumental stringens
Ida Persson, Numbness and Serenity – Varbergs Konsthall, 24/9 2022–8/1 2023

Mellan fast materia och flödande luftighet
Märta König – Galleri Hammarén, Göteborg, 17/9–8/10 2022

Modernism och moderskap
Daniel EKTA Götesson, Yttermåttet för en väldefinierad gränslinje – Galleri Thomassen, 20/8–6/9 2022
Fanny Saga Matilda, Duda Bebek – Göteborgs Konstförening, 20/8–11/9 2022

Att utmana keramikens gränser
Haidar Mahdi – Varbergs konsthall, 28/5–28/8 2022
Karin Karinson – Galleri Hamnmagasinet, Varberg 6/6–21/8 2022

Arkitektoniska skalförskjutningar
Portionsavund: Maria Toll, Hans Åkerlund, Ida Persson, Petter Rhodiner, Gunnel Boman – Stora galleriet
Emelie Carlén, Car(ry)ing – Övre galleriet – Konstnärshuset, Stockholm, 28/4–28/5 2022

Dekonstruktion som återuppstår
Johan Röing, Paul-Robin Sjöström – Berg Gallery, Stockholm, 7/4–14/5 2022

Minimalistisk interferens och memes
Juri Markkula, Secular Light, Marcus Mårtenson, The Absence of Secrets – Galleri Thomassen, Göteborg, 12/2–6/3 2022

Kedjebrev för en ny generation
Silent mail, grupputställning – 3e våningen, Göteborg, 29/10–14/11 2021

Möten som skapar frihet
BU Höst 2021, Helene Billgren, Stefan Uhlinder – Göteborgs konstförening, 16/10–7/11 2021

Att flyga bland molnen
Ragnar Schmid - Galleri Aveny, Göteborg, 9/10–24/10 2021

Göteborgs Internationella Konstbiennal
GIBCA 2021: The Ghost Ship and the Sea Change – Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Franska tomten, Världskulturmuseet, Trädgårdsföreningen, 4/9–21/11 2021

Att formulera sin identitet
Sandra Mujinga – Göteborgs konstmuseum, 10/7–7/11 2021

Från glömskans flod
Maria Hall, Lethe – Galleri Hammarén, Göteborg, 21/8–11/9 2021

Svävande kroppslighet
Diana Orving, Närmanden – Varbergs Konsthall, 22/05–29/8 2021

Rum för mellanmänskliga relationer
En tyst vår vandrar genom lägenheten - Magasin III, Stockholm, 20/8–18/12 2021Other


Beyond glitz
Dried flowers last forever: Man Yau - Boy Konsthall, 29/5 -10/7 2021
© Marcus Appelberg 2022